Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2016 11:01, số lượt xem: 184

Tôi thấy rơm vàng được quấn lô
Cánh đồng mẫu lớn rộng vô bờ
Nông nghiệp trâu bò lợn phấn đấu
Ngày đêm dệt mộng dựng cơ đồ

Cây xanh viền xóm mọc chơ lơ
Đường vắng điền trang gặt vào mùa
Nam thanh nữ tú đi đâu hết
Bà lão mớm cơm giỗ bé thơ

Làng trên xóm dưới đưa hương thoảng
Đồng ruộng loang mùi thạch thảo hoa
Trời cao mây trắng bay qua xóm
Nắng nhạt hàng cau ngả bóng tà

Hà Nội, 15.10.2015