Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2017 13:06, số lượt xem: 264

Không phải trời cao cứ mãi xanh
Hoa xuân không ngự mãi trên cành
Cõi tạm trần gian đời vẫn vậy
Yêu đương vốn dĩ chuyện mong manh

Con thuyền đợi ai bên bến vắng
Trên sông dòng nước lặng lờ trôi
Trời cao cuối chiều chưa tắt nắng
Kịp nghe một tiếng gọi đò ơi ?

Vắng đò đưa sóng hoài vương sóng
Bến đợi chung tình lệ ướt sông...

Hà Nội,18.2.2017