Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2020 22:59, số lượt xem: 179

Ta ở nơi đâu trong cõi này
Đang là cơn gió hay quầng mây
Vỏ sò nằm đợi triều trên cát
Hay giọt nước tan dưới nắng hoài?

Một chút thương yêu tình chốn đây
Hân hoan suốt cả cuộc đời này
Giống như trời đất ta cùng biết
Một thoáng nhớ nhau đã đủ đầy!

Hà Nội, 15.10.2020