Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2018 01:35, số lượt xem: 120

Cho tôi ngỏ một lời xin tha thứ
Năm tháng nào thầm động cánh hoa tình
Để đêm về giữa chốn mộng ba sinh
Còn mong mãi cài môi mềm hương nhũ

Hà Nội, 24.1.2018