Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2019 09:22, số lượt xem: 198

Nhìn bóng hàng cau ngập mái đình
Vầng trăng đơn lẻ gác chênh vênh
Gió trèo lên cửa lay đêm vắng
Vào giấc mơ hoa dan díu tình

Ngày hạ hôm nay nắng hết rền
May sao sĩ tử về xưng tên
Trường thi trời mát như lơ đễnh
An một chữ vinh vừa nhú lên

Hà Nội, 25.6.2019