15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/09/2016 11:36, số lượt xem: 670

Bóng hạc đêm thanh tách lẻ đàn
Tái tê góc phố mảnh trăng tan
Lành lạnh đêm rằm hương khói trắng
Cuối mùa mảnh lá cũng đi hoang

Đời lá bay hoang rụng đã nhiều
Cánh rơi hè phố xác tiêu diêu
Cánh nổi bập bềnh trôi mặt nước
Cánh sa mạng nhện xác cô liêu

Tiếc nuối chi mà trời rót mưa
Vàng hoe mắt lá gọi chuông chùa
Thềm sũng màn sương mờ trắng đục
Âm thầm cô lữ ngắm trăng suông

Hà Nội, 28.10.2015