Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2016 21:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Mạc vào 06/09/2016 15:23, số lượt xem: 260

Đất trời nhạt nắng vảy mây vàng
Lúa trổ đòng đòng thu mới sang
Đầu thôn sực nức mùa hương cốm
Cuối xóm lọt nia sẩy xuống sàng

Đèn đêm thao thức cốm lang thang
Hoa huệ loang hương chạm khói làng
Hồn quê dào dạt quen hơi mẹ
Hạt cốm xanh xanh nải chuối vàng

Hà Nội, 17.8.2015