Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2019 11:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Mạc vào 22/03/2019 22:20, số lượt xem: 119

Ta biết ngày xưa đã hết rồi
Hồng lâu hoàng hạc vút xa xôi
Còn chăng một chút ân tình nhỏ
Gác mộng tương tư bóng một thời!

Hà Nội, 20.3.2019