Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 11:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Mạc vào 21/03/2019 22:20, số lượt xem: 92

Ta biết ngày xưa đã hết rồi
Hồng lâu hoàng hạc vút xa xôi
Còn chăng một chút ân tình nhỏ
Gác mộng tương tư bóng một thời!

Hà Nội, 20.3.2019