Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2017 13:53, số lượt xem: 164

Xưa ta chung một bến đợi con đò
Chung một lớp
chung những buồn vui nho nhỏ
Chung bạn bè thân
chung cả ngọn đèn
chung những lối đi quen
Và có thể đã chung
một câu chưa kịp nói đã thẹn
Mơ chung một ngày
được hò hẹn cùng ai
Thế rồi mơ vẫn chỉ là mơ
trong một giấc say dài
Ta lỗi hẹn với tháng ngày chung ấy
Khi thu sang lá chín vàng đã rụng
Bàn chân ai mải theo lối cũ đi về
Ta ngẩn ngơ trong
một chiều chung ấy
Để đông này ta thảng thốt
mãi chờ mong !

Hà Nội, 4.1.2015