Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2019 13:22, số lượt xem: 225

Hôm nay mồng tám tháng ba
Hàng hoa thu giá hàng qùa thì đông
Thể còi đang chạy lòng vòng
Bởi chưng mất dái vợ không cho về
Nó đành luồn lách đi thi
Làm thằng dái mới lê thê cả tuần
Bao nhiêu tốn kém gian truân
Chỉ vì thằng dái trong quần lỡ rơi
Tháng ba ngày tám chao ơi
Không hoa không dái vợ cười nổi không?
Chú thích:
-Thổ ngữ Nam bộ giấy tờ đọc là dái tờ!
-Thể còi là tác giả của mấy vụ như trạm BOT “thu giá” và ai mất giấy (dái) phép lái xe phải đi thi lại...

Hà Nội, 8.3.2019