15.00
Đăng ngày 21/11/2018 11:05, số lượt xem: 128

Hà Nội mùa này trở gió heo may
Vầng trăng lạnh nhớ một mùa hoa cũ
Bông cúc nhỏ hoạ mi thì thầm nở
Dạ khúc buồn mưa trắng một đêm chay

Hà Nội, 21/11/2018