Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:21

Anh đã bay lên mây cao
Từ phía sau
Người ta chỉ trỏ phẩm bình khôn dại
Phải chăng họ muốn anh ở lại
Cùng ra sức tranh khôn?

Anh đã có một chuyến bay không hạ cánh
Từ mặt đất
Người ta luận bàn về ý nghĩa của hy sinh
Cho cả những kẻ quên rằng anh đã ra đi thay họ
Anh mỉm cười
Còn có rất nhiều người anh muốn dang cánh bay che chở
Gia quyến, người thân, đồng đội, đồng bào.

Anh mong gì không?
Mong nhiều lắm
Chuyến hồi hương của người đã khuất
Sự an toàn cho đồng đội bay sau…

Mà thôi
Anh yên nghỉ rồi không mong gì nữa đâu
Thời gian và lương tri thực thi tất cả
Không có niềm tin này ai sẽ cất cánh bay?


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017