Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:10

Lớp trưởng không phân nhóm
Nên mình đành tự phát đến đây

Chuyện chỉ tiêu tuyển sinh lan man nhảy cóc
Chuyện xin gà
Nhưng chờ bà nuôi lớn mới xin

Thỉnh thoảng rụt rè gọi bạn bằng cái tên
Người thân thích gọi
Chung nhau cái bàn
Ngồi bao lần chưa chắc đủ dài không

Bạn bận đồ ở nhà
Để hở bắp tay
Lớp lông măng
Dễ mấy ai đã thấy
Quạt tai voi ơi tớ xin cậu đấy
Mỗi vòng quay lại bối rối hương thầm!

Rồi kỳ thi chuyển cấp đi qua
Ta không cùng nhóm nữa
Nhưng chú cún vẫn vẫy đuôi như mừng cậu chủ
Giấc mơ
Mai nhận số báo danh mà hôm nay còn nhiều bài
học dở
Xen giấc mơ hiệp sĩ
Giữa lửa cứu đàn gà của người gọi là… Em.


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017