Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 13/08/2014 09:44

Ai đã gửi trân quí vào trong chữ
Viết hoa đại từ dù không ở đầu câu
Ai đã gieo thơ ngây trong nghĩa
Tiếng bé con ai mượn của miền nào.

Đừng thắc mắc không thấy đâu ngọn lửa
Nồng nàn vây ấm quanh tôi
Đóa hay bông thì cũng
Là hoa thôi bởi đang toả hương trời.

Dẫu chưa nghe thề bồi hay duyên nợ
Những giọng cười đã âm sắc lứa đôi
Sớm thổn thức tới chiều tha thiết
Một hẹn hò mấy ríu rít anh ơi.

Thì dẫu gọi lều hay nhà cũng quí
Khi yêu thương đang dâng kín trong ngoài
Cho một lần chất chứa tiếng anh tôi
Lại thầm gọi tên riêng
Mà chữ anh vừa ẩn đi rồi.