Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:18

Từ giữa nhà ta
Hãy chỉ xem trường của con nằm ở hướng nào?
Trật mất rồi con ạ!

Bố ơi
Con bắt đền
Sao lại sinh ra con là gái
Để bây giờ làm hình học hay sai?

Bố đây
Nhưng trước hết con cần nín khóc
Con có thấy những toà nguy nga
Đàn ông đã xây nên bằng bao nhiêu khó nhọc
Bằng hoàn hảo hình dung bằng rộng lớn tầm nhìn
Nhưng nếu thiếu đàn bà
Thì có thành mái ấm được không?

Và ở trong
Có người đàn bà nào than không gian sống thiếu?
Con mang theo đủ tiền
Chê xôi đắt không mua dù nó ngon đi nữa
Bé mọn quá
Nhưng không vậy thì toà rộng dãy dài có trụ nổi thói
tiêu hoang?

Hãy tiếp tục đi lên
Dù rất kém nhớ bản đồ thành phố
Thượng đế đã cho ta một không gian ba chiều rất đủ
Người chân ngắn đi quanh xóm nhà còn có làng bên
để đi mà phát mỏi

Người hạ cánh xuống mặt trăng cùng tàu vũ trụ
lại có thiên hà cất tiếng gọi bao la.

Hãy tiếp tục dự thi
Dù điểm toán của con chỉ là sáu bảy
Thì trong ta điểm ấy vẫn là mười.


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017