Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:27

Trên sân chơi trẻ em vừa ba người lớn đứng

Một em bé thập thò nước mũi
Ôm mấy bẹ rau tàu lá xoè nửa mặt

Chưa được bó thành mớ
Chờ cô

Anh của bé từng bỏ ngang tiểu học
Thấy bóng thầy bèn nhảy qua đường biên
Để không phải nghe lời năn nỉ quay lại lớp
Như cố tình chối bỏ văn minh

Và người cha mặc chó sủa bên rào
Khi cán bộ vận động gia đình ngừng đưa con lên nương

Bé đến trường
Học hát những câu từ chưa hiểu
Nhưng giúp làm mềm giọng
Để có thể đánh vần trong lớp một nay mai

Lớp mầm non
Kín gió hơn nhà
Có hình ảnh về một thế giới
Đằng sau bờ rào ngang lối đi ngăn trâu bò dê mò ra lăn vực

Bên kia vành đai núi ngang trời
Thế giới mà cô vượt khó đến đây

Cô có gia đình để mong về thăm
Đã đành chẳng hàng ngày
Lại không hàng tuần
Mà cũng không hàng tháng!

Cô rửa mặt từng trẻ
Trẻ này vì tình yêu
Trẻ kia cho mưu sinh
Trẻ thứ ba thứ tư là nghĩa vụ
Và trẻ thứ hai mươi bởi thực sự anh hùng!


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017