Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2015 12:16, số lượt xem: 352

Tình tái tình tan tình thất thoát
Tình tàn thổi thức thắc tim ta
Tự thiêu thơ thấm ta từ tạ
Tự tấm tình ta thoát thế thời

Tình tái tiền tiêu túi tàn tạ
Tình tàn tiền thiếu thấy thảm thê
Tự thiêu thơ thắm thôi tình tuyệt
Tự túc tiền tiêu thức thế thời