Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 05/05/2014 14:28, số lượt xem: 409

Vết thương nào bằng vết thương lòng
Nổi đao nào bằng nổi đao tuyệt vọng
Ta sống đây giữa trùng dương dậy sống
Đầy dẫy giọt buồn từng đợt sống long đong.