Em có bằng lòng bỏ lại dòng Sông Hương
theo anh về miền Tây nghe dăm ba câu vọng cổ
điệu lý tình quê
bìm bịp kêu châu thổ
Sông Hậu Sông Tiền sóng vỗ lục bình trôi...

Em có bằng lòng bỏ lại Trường Tiền nửa mảnh trăng soi
để ôm trọn nửa vầng trăng nghiêng trên dòng Gành Hào xứ Bạc
không hát câu “ố tang ố tang tình tang” mà ngân nga “xề ô xế ô liu phạn”
cởi bỏ lớp son vàng
về làm con gái miền Tây

Em có bằng lòng bỏ lại chiều hoàng thành mây trắng lững lờ bay
núi Ngự Bình nhấp nhô bầu ngực trẻ
nước Hương Giang là dòng sữa mẹ
chảy vào đời em ba tiếng: Huế ân tình...

Em có bằng lòng theo anh về miền Tây
trên cánh đồng thơm ngàn năm cò trắng
hạt phù sa ngày đêm sông bồi lắng
dìu hồn em trong giấc say nồng

Từ cố đô thành em về làm cô gái miền Tây;
từ rừng tràm U Minh anh ngược đường làm chàng trai xứ Huế
em “dạ thưa chú, thưa dì”, anh “thưa o, thưa mệ”
mà giọng nghĩa giọng tình vẫn không đổi đâu em

Con cá rô đồng nuôi lớn đôi ta
bông súng mắm kho
điên điển vàng mùa nước nổi
tía kéo đờn cò
má hát sáu câu vọng cổ
em rót vào lòng anh câu mái đẩy mái nhì...

Nhớ Huế, 2023