Dạ, thưa xứ Huế bây chừ...
- Lâu lắm chưa về thăm Huế thương
xứ Huế bây chừ có khác xưa,
cô em Vĩ Dạ còn soi tóc,
dưới bóng trăng thanh, bến Ngự buồn

Lâu lắm chưa về thăm cố đô
hàng cây long não có đợi chờ,
An Cựu lững lờ con nước chảy,
chiều tím sông Hương, khách lỡ đò...

- Xứ Huế bây chừ chẳng khác xưa
vẫn chùa Thiên Mụ nép bên bờ
cô em Vĩ Dạ còn mong ngóng
người về nhặt chữ kết thành thơ!

Xứ Huế bây chừ vẫn nhớ thương
vẫn thành quách cũ, những con đường
đêm lạnh trăng tàn lầu Ngũ Phụng
sương khuya rơi rát hồn quân vương

Xứ Huế vẫn là Huế của anh...