吊黃總督

貞哉節獨苦!如公亦曰盡心蔫是非有朝廷定論;
愧矣志弗果!於我方知能死者古今為天下至難。

 

Điếu Hoàng tổng đốc

Trinh tai tiết độc khổ! Như công diệc viết tận tâm yên, thị phi hữu triều đình định luận;
Quí hĩ chí phất quả! Ư ngã phương tri năng tử giả, cổ kim vi thiên hạ chí nan.


Hoàng Hữu Xứng vốn uống máu ăn thề với Hoàng Diệu thề sống chết với thành Hà Nội. Khi bị giặc bắt, ông định nhịn ăn chết, nhưng sau ba ngày ông lại ăn và được trả về.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Kiên trinh thay! Một mình giữ trọn tiết, đến ông cũng đã hết lòng, phải trái có triều đình cân nhắc;
Hổ thẹn vậy! Liều thân không toại chí, như tôi mới hay nên chết, xưa nay việc thiên hạ khó khăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Ông một mình giữ trọn tiết trinh, âu cũng hết lòng, phải trái thế nào triều sẽ định;
Tôi xấu hổ không làm theo chí, cho hay được chết, xưa nay khó lắm dám coi thường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời