Chưa có đánh giá nào
21 bài thơ
Tạo ngày 17/07/2008 00:48 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/07/2008 01:06 bởi Vanachi
Tập thơ Mưa Thuận Thành (NXB Văn hoá, Hà Nội, 1991, 96 trang 13x19cm) của Hoàng Cầm gồm 33 bài thơ trong đó có 8 bài rút từ tập Về Kinh Bắc.