Chưa có đánh giá nào
21 bài thơ
Tạo ngày 17/07/2008 00:48 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/07/2008 01:06 bởi Vanachi
Tập thơ Mưa Thuận Thành của Hoàng Cầm (Nxb Văn hoá, Hà Nội, 1991, 96 trang 13x19cm) gồm 33 bài thơ trong đó có 8 bài rút từ tập Về Kinh Bắc. Bản Mưa Thuận Thành ở đây là tập hợp 25 bài còn lại.