Chưa có đánh giá nào
35 bài thơ
Tạo ngày 25/08/2006 19:13 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/07/2008 01:12 bởi Vanachi
Vở kịch thơ Kiều Loan vừa được công diễn nhưng do điều kiện hiện tại nên đã bị rút từ 6h xuống còn 2h và cách xưng hô của các nhân vật cũng bị thay đổi cho phù hợp với khán giả hiện đại. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông Đoàn Tử Huyến (Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây) đã cung cấp văn bản này.

Kiều Loan: vở kịch thơ ba hồi và một cảnh mở đầu
Khởi bút: tháng 2-1942
Sửa sang hoàn chỉnh kịch bản: tháng 5-1943
Thi sĩ Hoàng Cầm

* Viết 1942; dựng diễn cuối tháng 11-1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội; màn đầu in thành sách Người điên, Nxb Hoa Lư, Nhà in Minh Tân, Hà Nội, 1946, 24 trang 23 x 17 cm. In toàn bộ thành sách riêng 1992.
* Văn bản dưới đây in theo sách: Hoàng Cầm - Kiều Loan. Kịch thơ. Nxb Văn học, Hà Nội, 1992, 180 trang 19 x 13 cm.

Nhân vật:
Kiều Loan: 28 tuổi, vợ Vũ…

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4