15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hội Gióng (2)

Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2007 22:20

Mùng Tám tháng Tư
Không về hội Gióng
cũng hư mất đời

(Ca dao)

Trăm đôi gái trai anh tú
Ngựa lồng bãi rộng
Gươm thần phun lửa đốt môi
Chú bé lên ba là tướng võ nhà Giời
Ai ngờ đã bốn nghìn năm manh mối
Xuân đến lụa the
Cầm gậy tre đi xe duyên cô Tấm ông Hoàng
Vớt Trương Chi về gấm đỏ lầu Tây