42.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 22:50

Gửi Mẹ và Chị
Cõi Âm
Bến Lú, bên kia sông Giác

H.C.

Bốn tám dáng Thơ đi tám nhịp
Tuần du chưa vợi khối ân tình
           Ước sao sóng Mẹ bừng Công chúa
           Chớp mắt nghiêng buồn…
                        kiếp ảo sinh
           Ươc sao soi chị lim dim hát
Tay gió đàn
                        lơi
            yếm trắng tinh
Ví chăng Em cứ bơ vơ nhớ
Nắng lượn cồn mây
Lá hiện hình
Thì thương cuốc lả
hồn Chiêu Thánh
Mõ giục chuông dồn
… lệ chép Kinh…


Hà Nội, tháng Vu Lan Giáp Tuất

19/8/1994