Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2006 19:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 04/09/2006 06:22

(Thị lang ở trong cung vua ra)

Thị lang:
Kìa tướng quân đang tư lự điều chi
Quá ngọ rồi, chưa sửa soạn ra đi?

Hiệu uý:
Ngài vào cung, và thù hằn quân giặc
Chắc đã tâu vua, xin chém đầu nữ tặc
và ông già?

Thị lang:
Ngài đoán quả không sai
Đấng chí tôn y án chém hai người.

Vũ tướng quân:
Vua y án?

Thị lang:
Vâng, Chúa công giận lắm
Có quở trách chúng tôi sao để chậm
Không tâu ngay còn xét xử lôi thôi
(Đưa bản án cho hai người xem)
Ngày Nhâm Thìn, ngày Chúa thượng lên ngôi
Sẽ lấy máu hai người ra tế miếu.

Hiệu uý:
Ba ngày nữa

Thị lang:
Vâng, tuỳ ngài định liệu
Còn đủ giờ bênh vực cho người điên

Hiệu uý (tuốt kiếm):
Đừng nói càn (Vũ tướng quân ngăn lại)
Người tóc trắng pha đen
Nói không nghĩ!

Vũ tướng quân:
Mời ngài về tư thất

Hiệu uý (vẫn tức giận):
Một tay ông làm rụng bao thủ cấp
Bao hồn oan xoã tóc đã hàm oan!

Thị lang (cười nhạt):
Ấy thế mà thiên hạ vẫn chưa an
Quan Hiệu uý còn nằm sương ngủ tuyết!

Hiệu uý:
Làm hình quan, vụ nào ông cũng giết
Để leo thang danh vọng chóng hơn người!

Vũ tướng quân:
Mời đại nhân về tư thất nghỉ ngơi
Bọn chúng ta đều một lòng vì nước.
(Thị lang đi vài bước, ngập ngừng)

Thị lang:
Tôi có chuyện riêng muốn ngỏ cùng tướng quân

Vũ tướng quân:
Xin cứ nói
(Thị lang nhìn Hiệu uý, chần chừ)

Hiệu uý:
Vâng, tôi xin lánh mặt
Để quan lớn được yên tâm bày đặt
những trò hề!
(Đi nhanh về phía bên phải)

Thị lang:
Quan Hiệu uý thật hàm hồ...

Vũ tướng quân:
Người tuổi còn non không biết mưu cơ
Lòng thẳng dạ ngay, đại nhân đừng chấp.