Thu ảm đạm
Ngô đồng trụi lá gió heo may
Gió heo may
Tiếng nhạn kêu sương
Tiếng ốc báo ngày

Nỗi buồn lẽo đẽo người trôi dạt
Để phụ tình ai dậu cúc này
Dậu cúc này
Mấy lần cổng ngõ
Mấy độ rèm lay

tửu tận tình do tại