73.86
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
69 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 08/04/2009 07:14 bởi Vanachi
Hoàng Anh Tuấn vừa là bút danh, vừa là tên thật, sinh ngày 11/12/1984, quê tại Giao Tiến, Giao Thuỷ, Nam Định, hiện thường trú tại Cốc Lếu, Lào Cai, là công an huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Đã có thơ đăng trên báo: Văn nghệ trẻ, Thiếu niên tiền phong, tạp chí văn nghệ địa phương.