Mùa đông ngang cửa chiều nay
Lá bàng chín rực, heo may ngọt dần
Khoảng trời sà xuống góc sân
Cuốc kêu khắc khoải trong ngần miền sương

Cỏ may khâu áo ven đường
Cánh chim vướng sợi mây vương khắp trời
Qua mùa quặn đỏ sinh sôi
Sông nằm nựng nịu bãi bồi ngô non

Oằn vai gánh nặng đời con
Rét chao dáng mẹ bước mòn triền đê
Bố tôi chân lấm, nón mê
Lùa đàn trâu trắng trôi về heo may

Chuông chùa bừng tỉnh cơn say
Ngày như lá úa vèo bay trước thềm
Trở mình úp mặt vào đêm
Nghe mùi rơm gọi ấm mềm mùa xa...