Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:36

Nghe đàn nhói buốt âm thanh
Bàn tay năm ngón thuỷ tinh lạnh dần
Trời khuya xoã tóc mưa buồn
Mươi con hẻm nhỏ chia hồn đi hoang
Chân mòn mỏi, bước lang thang
Sầu nghiêng rụng đếm thời gian nhạt nhoà
Lại đây mớ tóc phong ba
Cho đam mê rợn thịt da nát nhàu
Môi ghì vỡ trái môi sầu
Mộng lên tiếng hát đục ngầu dư hương
Còn đây đôi chút luyến thương
Nghĩa trang kỷ niệm vùi chôn hết dần
Nghe đàn nuối tiếc âm thanh
Bàn tay trăm miếng thuỷ tinh rã rời
Đèn khuya úa tóc mưa rồi
Mươi con hẻm nhỏ nhoè đôi mắt sầu