Xa cách rồi
Em có hay?
Bàn tay đừng nắm bàn tay
Đừng mà!
Em đi
Anh ngóng nhạt nhoà
Tựa như đứng giữa ngã ba
Cháy lòng
Không yêu
Nói thẳng cho xong
Sao em cứ lòng vòng
Đan anh
Cỏn con chỉ một chữ tình
Để rồi hai đứa lại thành
Dửng dưng
Em di chân chẳng ngập ngừng
Sao anh còn mãi lừng thừng
Chưa quên
Từng đêm
Ừ, sẽ từng đêm
Hứng giọt trăng khuyết
Anh đem nẫu buồn
Yêu nhau vừa đúng mt tuần
Rồi em nói
“...Quá cù lần”
Bỏ anh
Bây giờ mới hiểu cỏ xanh
Vì sao không níu tụi mình cho nhau.