Nhóc mà yêu sớm, nhóc sẽ già
Anh thề anh chẳng nói điêu ngoa
Đã yêu thì cứ là nhớ lắm
Đã nhớ thì như trúng phải tà

Nhóc sẽ lơ mơ ngày tiếp ngày
Vô tình ai nhắc mặt đỏ gay
Sán gương chiều lược đêm nhớ mộng
Tâm hông di tản phía ngọn cây

Nhóc sẽ già đi là cái chắc
Học hành chểnh mảng chẳng nói ngoa
Anh đi ngoài đường mà gặp nhóc
Tin không, anh lễ phép thưa... bà

Nhớ nhé! nhóc đừng mà yêu sớm
Tin anh cứ tính chuyện học hành
Đảm bảo sau này không lo ế
Bằng như nếu ế vẫn còn... anh