Đêm vẫn không thôi khóc
Gió vẫn đòi nhảy dây
Cây nến hơn một lần đã cháy
Lại thêm lần khêu lên

Màu tím thay hoa đính trên đôi môi mềm
Tà áo phong phanh đựng quà của gió
Mưa vẫn rơi đầy phố
Nóng gò má lọ lem

Không mặt trăng cũng chẳng có bánh kém
Chỉ có nhạc
Loong coong
Loảng xoảng
Những ống bơ bên hè
Hỡi Lọ Lem nhỏ bé
Không nhà
Không cha
Không mẹ
Sinh nhật này ai khêu nến giùm em