Có một giọng nói
Bên kia đầu dây
"Chúc mừng năm mới."
Xao động bên này
Ta châm ngọn nến
Sao bừng trên tay
Tết rồi. Tết rồi.
Nhớ nhà quắt quay.

Nhớ nhà quắt quay
Hai miền xa lắc
Ngày Tết bên này
Thót mình oà khóc
Ở nhà ai hay
Bên này nước Úc
Chỉ có một ngày
Ðể mà nhắm Tết

Ðể mà nhắm Tết
Nhận phone của nhà
Vô tình hát khẽ
"Lòng người phương xa..."

"Lòng người phương xa...
...Mơ khói chiều tà...
...Khúc ca Quan họ...
...Bến đò cây đa..."

Nhận phone ngày Tết
Khóc mừng mùa Xuân
Ở đây nước Úc...