Anh mơ đến một mùa xuân xanh ngát
Nghe búp xanh vang khúc hát gọi mùa
Phố choàng khăn bằng lạt mềm mưa bụi
Mùa xuân thơm vào cả những trái mơ...

Ba sáu phố phường - ba sáu câu thơ
Chuyện chúng mình là câu thơ ba bảy
Anh mơ đến khi hoa đào rớm cháy
Trong tim vừa chồi biếc một cái tên.

Trống hội đổ dồn như nhịp của con tim
Lúc bắt gặp mắt người mười tám
Tết lì xì cho anh lòng can đảm
Chẳng trách gì anh bất chợt cầm tay.

Trói chân nhau bằng những giọt mưa bay
Đừng trách nhé nếu trưa nay tan học
Có một kẻ quấn đằng sau chân nhóc

Anh chép vội vào gió mấy vần thơ
Này tóc ngắn, nhóc nhé đừng chun mũi
Chờ mùa xuân cho anh ra thú tội
Khi trái tim mình đã trót vu vơ...