Nhóc ơi anh bán nỗi buồn
Mua không? Tính rẻ lại còn tặng thêm
Tặng nhóc câu thơ về đêm
Câu thơ về những mêm mềm tìm nhau
Trái tim không ủi để nhàu
Nhớ nhung như tóc trên đầu nhóc thôi

Nỗi buồn! Mua nhé nhóc ơi
Mua, anh khuyến mãi cho đôi mắt này
Đôi mắt chỉ nhìn điều hay
Biết coi khinh kẻ mặt mày trơ trơ
Đôi mắt còn biết làm ngơ
Với mọi điều chỉ trừ thơ anh làm
Đôi mắt không biết hoang mang
Tự tin đôi mắt sẵn sàng mở to

Nỗi buồn! Mua nhé đừng lo
Đôi khi cũng phải buồn cho thật người
Đôi khi, phải, đôi khi thôi
Tim đừng để đá sỏi rồi vô tâm
Mỗi người phải có nỗi buồn
Mà như nhóc lẽ phải buồn gấp ba
Mua đi anh bán rẻ mà
Có buồn mới có nhớ xa nhớ gần

Biết đâu nhóc hết vô tâm
Khi mà nhóc hiểu nỗi buồn của anh
Và có khi hai chúng mình...