Có thể thấy em không hở cún?
Phố chớm sang thu, dễ chạnh lòng
Nỗi buồn rất biết nuôi nhanh lớn
Những tưởng tượng đau xóc tim mong

Có thể thấy em không hở cún?
Lang thang hết quán của mình rồi
Nỗi nhớ quá lên thành hờn giận
Hờn giận rồi mới thấy dở hơi

Có thể thấy em ở đâu, cún?
Phố ngược xuôi xe vạn con người
Thấy ai cũng giống như thể cún
Khiến anh mấy phen đuổi hụt hơi

Có thể thấy em chưa hở cún?
Anh sợ đường đông chẳng kịp nhìn
(Mấy lần quành lại con đường cũ
Ngóng mắt nhìn mà thót cả tim)

Có thể thấy mà vờ không thấy
Em kia mà chẳng phải cún xưa
Anh vẫn tìm em trên phố vậy
Em kia mà chẳng phải cún xưa


Hoàng Anh Tú