Hớn hở nói, hớn hở cười
Anh hớn hở trước mùa Xuân đến sớm
Xuân trong anh và Xuân trên môi

Hớn hở từ em đã về rồi
Hà Nội biết gì không mà vàng nắng thế
Thấy hoa nở, chim ca và khắp phố
Trong mắt ai như cũng lấp lánh cười

Những thương yêu như không khí trong tươi
Như có thể khóc oà ra được mất
Như thể đã bước vào mùa đẹp nhất
Đi xuyên qua tất cả những đớn đau

Chân không chạm đất, chim ca váng đầu
Cảm giác lâng lâng không thơ nào tả hết
Muốn hét lên cho mọi người đều biết
Em đã trở về với anh, Cún Hin ơi!


18/11/2004