Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Xa quê (1)
Đăng ngày 07/08/2015 19:21, số lượt xem: 306

Bao người đã nếm vị xa quê
Mỗi lúc tha phương chắc muốn về
Nhớ cảnh ban trưa trèo hái khế
Hoài về sớm tối mải triền đê.
Ậm ờ nếm trải đời nhân thế
Lúc lắc bươn thân sống mọi bề
Vinh nhục phồn hoa ai dám kể.
Xa nhà chắc dễ được ha hê.

HDD. Sơn la. 8.1.2015