Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tiêu dao cảnh đền (1)
Đăng ngày 20/10/2015 18:33, số lượt xem: 309

Mặc sức tiêu dao ngắm cảnh hiền
Lòng phàm rũ bỏ chốn điềm nhiên
Ngàn trùng cách trở xa phường thị
Vạn dặm phân ly vắng ruộng điền
Một ít hương trần vương bụi ảo
Muôn vàn sắc khói vấn chân tiên
Đầu năm hướng bái cầu an thái
Cúi lễ thành tâm với dạ thiền.

Đền Đỗ Củi ngày 2/1 Al. (19.2.2015). HDD