Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2015 18:29, số lượt xem: 202

Tiễn Ngọ qua đi đón tết Mùi
Xuân chào khắp nẻo rộn ràng vui
Đoàn viên nhấm nháp Gà đôi cánh
Tụ họp nhâm nhi Lợn miếng đùi
Rượu gạo vài ly mời bạn đến
Chè trà mấy chén gọi bè lui
Đầu năm chúc tụng câu như ý
Vạn sự hân hoan mãi ngọt bùi.

Nghi Xuân, hà Tĩnh. 13.2.1015. HDD