Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Sa chân (1)
Đăng ngày 08/08/2015 19:21, số lượt xem: 223

Em là con gái được bao lâu
Sao đã sa chân chốn hiểm cầu?
Mắt ếch lõm lồi che hết thấy
Vuốt hùm nông cạn giấu còn đâu
Bán danh để được thân sung túc
Mãi nghệ mang về tiếng bể dâu
Những lúc hả hê ai sẽ vấn
Hoen này nếu rửa chắc không sầu?

HDD. Sơn La 9/1/2015