Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Phận bèo (1)
Đăng ngày 10/08/2015 17:52, số lượt xem: 310

Ta đây sống ở kiếp trần
Lênh đênh chìm nổi làm thân bọt bèo
Lúc thì chống chống chèo chèo
Khi thì phó mặc cheo neo kệ đời
Dập dềnh sóng nước bể khơi
Xô xô đẩy đẩy dám lời trách than
Nay nhàn nhã, mai cơ hàn
Can qua mấy bận gian nan đã từng
Thôi thì gấu áo vá lưng
Đắng cay nếm đủ biết chừng hàn vi.

Hdd.8.8.15. TQG