Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Gặm cả lưng quần (1)
Đăng ngày 17/09/2015 15:39, số lượt xem: 212

Lẳng lặng ngồi im ngóng chuyện đời
Mà sao trĩu nặng dạ đầy vơi
Nơi kia tướng lớn nhai tròn miệng
Ở đấy dân hèn gặm méo môi
Một gói mì tôm dăm đứa chực
Vài lô gạo lép chục thằng xoi
Ăn không nể nả xương hay thịt
Bọn nó lưng quần thối vẫn xơi.

Sơn La. 3.2.2015