Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cảm tác khi thăm nhà từ Sơn La (1)
Đăng ngày 11/08/2015 17:49, số lượt xem: 243

Vấn cảnh tù giam buổi cuối đông
Thăm về đất dữ của cha ông
Buồng kia lạnh lẽo sau song sắt
Tượng đấy đau thương chốn ngục phòng
Bốn phía chòi canh vương thuốc súng
Xum quanh sỏi đá máu còn đông
Trung kiên vọng mãi cùng đất nước
Bất khuất lời thề với núi sông.

HDD. Nhà tù Sơn La.1/2/2015.