Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Đời (13)
Đăng ngày 10/07/2015 08:43, số lượt xem: 373

Nhìn ra lắm cảnh thật đau lòng
Nhắm mắt đưa chân bỏ chả xong
Dối dưới phiền ưu mà gắt gỏng
Lừa trên tức tưởi lại ngưng tròng
Luân thường mục rữa đà hư hỏng
Đạo lý suy tàn đã bại vong
Bỏ hết bi ai sầu vẫn vọng
Nhìn ra lắm cảnh thật đau lòng

Lai Châu. 29.10.2014. HDD
(Thơ Hoạ)

Bài xướng:
VỌNG
Thành tâm cửa phật mới yên lòng
Tấc dạ chôn vùi cảm nghĩ xong
Bỏ bố lừa anh rồi vỡ gọng
Hành thân luỵ vẻ lỡ đâm tròng
Phiêu bồng một lẽ đời hư hỏng
Lãng bổng hai đằng lúc bại vong
Xoá sạch gian trần bao cảnh võng
Thành tâm cửa phật mới yên lòng.
Bảo Minh Trang.