Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2015 18:34, số lượt xem: 250

Xúng xính cùng nhau vãn cảnh đền
Nơi phàm khói ảo tựa thần tiên
Hoàng Mười Mỏ Hạc quan cai trị
Dũng Quyết Trung Đô đế ngự trên
Đất lở ngàn năm qua vẫn vững
Từ linh tuế nguyệt mãi còn bền
Ngày xuân lễ bái tâm thành kính
Chắc cả năm nay sẽ được hên?

Đền Hoàng Mười, ngày 2/1 al. (19.2.2015. HDD