Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 12:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/09/2018 23:06

雨中登岳陽樓望君山其一

投荒萬死鬢毛斑,
生入瞿塘灩澦關。
未到江南先一笑,
岳陽樓上對君山。

 

Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 1

Đầu hoang vạn tử mấn mao ban,
Sinh nhập Cù Đường, Diễm Dự quan.
Vị đáo Giang nam tiên nhất tiếu,
Nhạc Dương lâu thượng đối Quân san.

 

Dịch nghĩa

Biếm vào nơi hoang vắng xuýt chết chết tóc bạc
Sống ra khỏi Diễm Dự, eo Cù Đường
Chưa đến đất Giang Nam đã cười trước
Lên lầu Lạc Dương ngắm núi Quân


Bài này tuyển từ Sơn Cốc tập quyển 11, bản Tứ khố toàn thư. Lầu nhạc Dương ở trên của tây thành Nhạc Dương, Hồ Nam. Nhà thơ từng bị biếm làm biệt giá Bồi Châu. Sau được tha, năm đầu Sùng Minh qua Nhạc Dương chuẩn bị về quê. Bấy giờ, nhà thơ đã luống tuổi vẫn bình an vượt qua Cù Đường đầy nguy hiểm về đến Nhạc Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Cõi hoang sống sót, tóc sương,
Về qua Diễm Dự, Cù Đường chơi vơi.
Giang nam chưa đến đã cười,
Đứng trên lầu Nhạc trông vời núi Quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tóc bạc cõi ngoài, tưởng bỏ xương,
Sống về Diệm Dự tới Cù Đường.
Giang Nam chưa đến mà cười nụ,
Lên ngắm Quân Sơn phía Nhạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đầu bạc đi đày tưởng bỏ thân
Cù Đường, Diễm Dự trở về gần
Giang Nam chưa tới cười lên tiếng
Lầu Nhạc đứng nhìn sang núi Quân


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đầu bạc miền hoang chết kể muôn
Cù Đường, Diễm Dự sống qua quan
Giang Nam chưa tới cười ngay đã
Lầu Nhạc Dương lên ngắm núi Quân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc bạc muôn phần chết cõi ngoài
Cù Đường, Diễm Dự sống qua đây
Giang Nam chưa đến cười kha khả
Lầu Nhạc, Quân Sơn đối diện ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vắng biếm vào chết tóc sương,
Sống rời Diễm Dự, tới Cù Đường.
Giang Nam chưa đến đã cười trước,
Về ngắm Quân sơn, lầu Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời