長沙留別

折腳鐺中同淡粥,
曲腰桑下把離杯。
知君不是南遷客,
魑魅無情須早回。

 

Trường Sa lưu biệt

Chiết cước đang trung đồng đạm chúc,
Khúc yêu tang hạ bả ly bôi.
Tri quân bất thị nam thiên khách,
Si mị vô tình tu tảo hồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cùng cháo nhạt trong vòng đày ải
Tạm nâng ly dưới cội dâu xanh
Trích đi nam tuy anh không phải
Sớm về thôi ma quỷ vô tình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùm kẹp trong vòng cùng cháo nhạt,
Tạm nâng ly dưới khúc dâu xanh.
Biết anh không phải nam đày ải,
Sớm về đi ma quỷ vô tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bẻ gãy chân nồi lưng cháo nhạt,
Dưới cành, nâng chén tiễn chia ly.
Phương nam đất khách anh đày tới,
Ma quỉ vô tình, trở lại đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời