Xương trắng ai khô nằm trên cát
Biết đâu thuở ấy mặt hoa đào
Mà nay bất nhẫn quay đầu lại
Ước gì tiền kiếp thấy dung nhan
Gió nghiệp đưa nhau thổi chập chùng
Mày tầm má phấn cũng thành tro
Nếu ta luyện được Thiền vô nhãn
Sẽ thấy tứ bề một dãy không


Nguồn: Giai thoại thiền sư, NXB Lao động, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)